De welles-nietes-discussie over leegstand in Doesburg is weer nieuw leven ingeblazen door de mogelijke komst van een winkel van Action. Maar is leegstand wel zo erg? En waarom zou de Action wel welkom zijn?


Leegstand van (winkel)panden wordt in Doesburg vaak genoemd als een probleem. Het zou slecht zijn voor het imago en de winkelvreugde beperken. Maar volgens mij biedt leegstand ook mogelijkheden. Mits het enigszins beperkt blijft. Leegstand zorgt er namelijk voor dat ondernemers met een goed idee de ruimte hebben om hun dromen waar te maken.


Er staan op dit moment verschillende panden -van groot tot klein- te huur in de binnenstad. Daardoor is er voor elk goed idee wel een goede ruimte te vinden. Die situatie lijkt me beter dan een stad zonder leegstand, en dus ook zonder aanbod van winkelpanden voor startende ondernemers. De goede ideeën blijven dan in het hoofd zitten of worden in een andere stad uitgevoerd.


Maar dan moeten er wel ondernemers zijn die denken hun brood te kunnen verdienen met hun idee. Er kan wel veel vraag zijn naar een groenteboer, maar als er geen ondernemer is die denkt geld te kunnen verdienen met het verkopen van groente, zal er geen groenteboer komen. Het oplossen van leegstand is daardoor niet iets waar je direct invloed op kunt uitoefenen.


Het is belangrijk dat ondernemers die zich in Doesburg willen vestigen de ruimte krijgen voor het uitvoeren van hun ideeën. Als Action zich in een mooi pand in Doesburg wil vestigen, zijn ze wat mij betreft welkom. Dat het pand dat ze op het oog hebben niet in het kernwinkelgebied ligt, lijkt me niet relevant. Buiten dat gebied zijn immers ook andere winkels gevestigd zoals de Multimate, Dekamarkt en 2Switch. En in het kerngebied zijn geen panden beschikbaar met de oppervlakte en parkeermogelijkheden van de loods van Geereking Antiek, het door Action beoogde pand.


Als de komst van de Action geblokkeerd zou worden, bereik je volgens mij twee dingen. Ten eerste worden ondernemers met goede ideeën ontmoedigd om hun dromen waar te maken. In de tweede plaats ontmoedigt de blokkade mensen om met particulier geld oude en vervallen panden op te knappen, omdat ze deze later aan de straatstenen niet meer kwijt raken. Beide uitkomsten lijken me niet gewenst.


Laten we ondernemers met goede ideeën stimuleren en helpen om hun dromen waar te maken. Daarmee krijgen we een (nog) levendiger en gezelliger Doesburg.Casper Bakker is ondernemer en runt samen met twee Doesburgse vrienden het bedrijf Logict. Voor DoesburgDirect.nl schrijft hij met regelmaat over ondernemen en ondernemersschap in Doesburg, telkens vanuit een andere invalshoek.