Adverteren op DoesburgDirect.nl is mogelijk. Daarvoor heeft DoesburgDirect.nl een misschien wel tikkeltje eigenzinnig advertentiebeleid opgezet. Want bedrijven mogen adverteren, maar alleen volgens bepaalde regels. Laten we het adverteren 2.0 noemen.

 

Lezers van DoesburgDirect.nl willen we relevante en heldere advertenties voorschotelen. En zeker niet van die schreeuwerige, uitklapbare layer ads, of hoe ze ook mogen heten. Anno 2013 werkt dit niet meer. Het wekt irritatie op en daar zitten lezers en adverteerder niet op te wachten.

 

Nee we gaan voor kwaliteit. Voor mooi vormgegeven advertenties met een heldere boodschap voor alles en iedereen die met Doesburg vooruit wil. Daarom zijn er slechts een beperkt aantal posities op de site beschikbaar en wordt de inhoud van de banner vooraf doorgesproken om tot nog betere kwaliteit te komen.

 

Een hoop mogelijkheden dus. Ook een hoop vragen wellicht. Daarom lichten we graag de mogelijkheden mondeling toe. Neem daarvoor contact op met DoesburgDirect.nl. Graag springen we op de fiets en komen op bezoek om nader kennis te maken en vooral te zoeken naar meerwaarde. Let’s be friends!

 

Neem gerust contact op met ons te kijken hoe we het beste kunnen samenwerken.