DoesburgDirect.nl is een hyperlokaal multimediaal nieuwsplatform voor een door inwoners van Doesburg en is 01-01-2010 gelanceerd. Doelstelling van DoesburgDirect.nl is om Doesburgers of andere betrokkenen bij Doesburg te informeren over ontwikkelingen, gebeurtenissen en andere belangwekkende thema’s uit de gemeenschap. DoesburgDirect.nl heeft geen kantoor en geen mensen in dienst.


Betrokkenheid
Een belangrijk aspect van DoesburgDirect.nl is participatie. Betrokkenheid vanuit de wijken of op basis van interesse in een bepaald thema vormen de basis van de content. Het informatieplatform staat open voor pro-actieve medewerkers die op basis van passie en talent mee willen werken om DoesburgDirect.nl verder uit te bouwen tot een web2.0 site.


Initiator van DoesburgDirect.nl is journalist en Doesburger Richard Kok. Hij wil op basis van passie, motivatie en discipline DoesburgDirect.nl uitbouwen tot een plek waar waarde wordt gecreëerd. Delen en luisteren spelen een belangrijke rol, net als het inzetten van multimediale technieken om de content zo treffend mogelijk over te brengen.


Wijk- en themabloggers
De thema’s die behandeld worden, zijn in aanvang grofweg te verdelen in wijken en onderwerpen. Deze thema’s zijn flexibel en worden aangepast aan actualiteit, de wensen van de lezers en de beschikbare wijk- en themareporters.