DoesburgDirect.nl is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op dit weblog plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht. DoesburgDirect.nl kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van DoesburgDirect.nl. DoesburgDirect.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van DoesburgDirect.nl.

 

DoesburgDirect.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. DoesburgDirect.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze weblog. DoesburgDirect.nl bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

 

Huisregels:
We waarderen jullie reacties en meningen want die maken DoesburgDirect.nl tot een levendig lokaal platform.  Graag willen we op een prettige en open manier met elkaar in discussie. Dit vereist wederzijds respect en een aantal regels. In het algemeen geldt: gedraag je niet anders dan je in een openbaar debat zou doen.

 

Om de sfeer op DoesburgDirect.nl goed te houden, modereren we de reacties. Daarbij wordt niet gekeken naar ideologische of politieke voorkeuren, maar wel naar de huisregels. DoesburgDirect.nl is ons kindje, we laten de sfeer niet verpesten door mensen die zich niet aan deze regels houden. Wanneer de huisregels worden overtreden, kunnen we berichten verwijderen of kan een IP-ban worden ingesteld.

 

De regels op een rijtje:

  • – Houd je aan de wet. Dit betekent dat je niet mag discrimineren op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht en noem maar op. Oproepen tot geweld en/of haat zijn ook niet toegestaan.
  • – Ga fatsoenlijk en met respect met elkaar om. Daag mensen gerust uit, maar blijf sportief. Scheldpartijen en beledigingen voegen niets toe aan een discussie. Op de man spelen wordt niet getolereerd.
  • – Reageer op de inhoud van het artikel niet op de vorm ervan.
  • – Berichten worden geplaatst onder je eigen naam, niet anoniem of onder pseudoniem.