Wil je meedoen aan DoesburgDirect.nl? Dat kan! Door te bloggen op DoesburgDirect.nl kun je je specialiseren en profileren als wijkreporter of themaverslaggever. Je mag schrijven, fotograferen of filmen. Want we willen middels tekst, (bewegend) beeld en geluid de stadsomroep 2.0 zijn. Mail even wanneer je wilt meedoen.