Verschillende gemeenten, waaronder Doesburg, hebben gezamenlijk met het waterschap Rijn en IJssel een regionaal grondwatermeetnet opgezet. Een grondwatermeetnet is een stelsel van peilbuizen die voorzien zijn meetapparatuur die met enige regelmaat de grondwaterstand meet. Het grondwatermeetnet wordt op maandag 22 oktober officieel in bedrijf gezet in Doesburg.

Lees verder