Het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is van plan om bij voldoende belangstelling in november te starten met een cursus lezen van oud schrift voor beginners. De cursus zal bestaan uit tien lesavonden (van 20.00 – 22.00 uur) en wordt gegeven in Doesburg door de streekarchivaris, Alex Koster.

Lees verder