‘Betere thuiszorg in Doesburg voor hetzelfde geld’

Kan ik een vaste thuiszorgmedewerker krijgen? Hoe kan ik geholpen worden bij een klusje? Waarom houdt een hulp netto zo weinig over van het geld dat de gemeente betaalt voor een uur thuiszorg? Mag er nog tijd zijn voor een praatje? Allemaal vragen die mensen kunnen bezighouden en waarop het gemeentebestuur van Doesburg antwoord geeft. Doesburg gaat de hulp bij het huishouden vanaf 2013 meer afstemmen op de behoeften van cliënten en eist van de lokale thuiszorgaanbieders dat ze hun medewerkers beter gaan belonen. De gemeente wil dat de cliënt zo veel mogelijk door dezelfde persoon geholpen wordt en dat de lokale instanties goed samenwerken om mensen te helpen. Dat laat de gemeente Doesburg weten in een persbericht.


Op 1 januari 2013 lopen de bestaande overeenkomsten met thuiszorgaanbieders voor het leveren van hulp bij het huishouden af. Er moeten dus nieuwe overeenkomsten gesloten worden. Het college van B en W van Doesburg grijpt dit moment aan om de dienstverlening voor Doesburg te verbeteren, zonder kostenverhoging.


Wethouder Willem Bouman: ‘Op dit moment betalen we als gemeente aan de instellingen 22,66 euro voor een uur hulp. In regionaal verband wordt nu berekend tegen welk tarief de aanbieders de hulp volgend jaar moeten kunnen leveren. Ik verwacht dat we op een vergelijkbaar bedrag gaan uitkomen’.


Bouman vervolgt: ‘De gemeenteraad zal het tarief uiteindelijk vaststellen. Voor de uurprijzen van straks willen we als gemeente zo veel mogelijk concrete zorg terugzien. En we spreken af dat de cliënt er binnen de geïndiceerde uren voor mag kiezen om naast het reguliere werk ook andere taken te laten uitvoeren, zoals eenvoudige klussen in en om het huis’.


‘Daarnaast willen we dat er een fatsoenlijk salaris uitbetaald gaat worden aan de medewerkers. Nu zoekt de instelling soms nog het minimum op, en dat nodigt medewerkers niet uit om in de thuiszorg te blijven werken. Alleen de aanbieders die meegaan in de nieuwe opzet zullen we ook vanaf 2014 opnieuw contracteren. We hebben nu negen aanbieders, we kunnen makkelijk terug naar vijf’, aldus Bouman.


De gemeente Doesburg doet voor 2013 mee in de regionale aanbesteding en zal daarbij contracten afsluiten voor slechts één jaar. In de loop van 2013 gaat de wethouder vervolgens met de individuele thuiszorgaanbieders in gesprek over de dienstverlening vanaf 2014.


Bouman: ‘De aanbieders van straks gaan we selecteren op basis van geleverde prestaties. We zorgen ervoor dat onze cliënten kunnen blijven kiezen uit meerdere aanbieders. En alle aanbieders moeten de lijnen kort houden tussen de thuiszorg en de huisarts, het maatschappelijk werk, de ouderenadviseurs, de school en het zorgloket. Zo komt de hulp het best bij mensen terecht en houden we het ook betaalbaar.’

12 reacties

 1. Rob Gossink (CDA Doesburg)

  Klinkt veelbelovend. We zijn benieuwd naar de presentatie van de plannen bij de commissie MO. Ook het CDA heeft aanbevelingen die waarschijnlijk prima inpasbaar zijn maar dan willen we wel graag weten waar het college mee bezig is.

 2. FNVLokaal Doesburg

  Betere thuiszorg mogelijk voor het zelfde geld?

  Al sinds de invoering van de WMO zijn er schrijnende problemen in de thuiszorgsector. Gemeenten besteden de huishoudelijke hulp aan. Tarieven onder de kostprijs kunnen leiden tot financiële problemen bij zorgaanbieders.
  De gevolgen zijn dan dramatisch. Medewerkers worden ontslagen of krijgen minder loon. Cliënten raken hun vertrouwde hulp kwijt. Investeringen in het personeel blijven achter.
  De FNV hamert al jaren op een goed kostendekkend tarief. Mede naar aanleiding van de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg 2011 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot invoering van basistarieven voor de huishoudelijke hulp aangenomen. Concurrentie op de prijs wordt hiermee beperkt, maar dient vooral te gaan op basis van de kwaliteit.
  Abvakabo FNV heeft berekend dat goede kwalitatieve zorg, op basis van functieschaal 15 van de cao voor Verpleeg-, Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT), minstens €24,50 kost. Uit onze monitor blijkt dat in doesburg het maximale uurtarief voor type hulp bij huishouden 1; € 22,66 per uur is.
  De maximumtarieven van de meeste gemeenten liggen onder de €22. Maar slechts een paar gemeenten liggen dicht bij het minimale adviestarief van €24,50.
  Huishoudelijke hulp omvat een signaleringsfunctie en is zeker geen standaard schoonmaakwerk. Ten behoeve van de kwaliteit van de huishoudelijke hulp adviseert de FNV dan ook om naast het stellen van een kostendekkend tarief, ook kwaliteitseisen in het bestek of contract op te nemen. Bijna driekwart van de gemeenten heeft dit expliciet in het contract opgenomen. Daarnaast kunnen gemeenten langdurige contracten met zorgaanbieders afspreken. Bijna de helft van de gemeenten heeft een contract van 4 jaar afgesloten, waarmee onrust en onzekerheid bij werknemers en cliënten wordt verminderd.

 3. Anja Senhorst

  Ik denk dat heel veel thuiszorg organisaties een voorbeeld kunnen nemen aan Buurtzorg, kleine teams met veel regelruimte voor de medewerker en waar de klant profijt van heeft, hij ziet veel dezelfde gezichten. Er is weinig bureaucratie, de medewerker is niet bezig met registratie maar met de zorg aan de klant daar waar het om gaat.
  De gemeente weegt niet aleen het tarief maar ook de herkenbaarheid en een goed salaris voor de medewerker, dat lijkt mij een vanzelfsprekenheid. Ik hoop dat de gemeente op basis van resultaatsafspraken gaat voor de beste aanbieder. Ik ben benieuwd ….

 4. FNVLokaal Doesburg

  Anja,
  De droom en het verlangen zijn onsterfelijk en ik ben ook benieuwd.

 5. Hanny ten Dolle

  Euhhhh, lees dat de gemeente denkt volgend jaar niet meer per uur te hoeven betalen maar ze eisen wel betere betaling van de hulpen.
  Beetje hypocriet is dit.
  Wel weinig betalen maar veel eisen, volgens mij gaat dat niet op.
  Als je wil dat de hulpen beter betaald worden moet je als gemeente daar de bijdragen op afstemmen, dus meer betalen.

 6. Aernoudt Bottemanne

  @Hanny: Hypocriet? Laten we de getallen er eens bijnemen:
  – Welk uurloon krijgen de hulpen (ongeveer zo’n 11 a 14 euro per uur (afhankelijk van leeftijd etc.)?
  – Welk bedrag krijgt de thuiszorg instelling per uur (dat is in Doesburg dus die genoemde 22,66 euro)?
  – Conclusie: hoeveel geld (per uur) zit daar tussen: maw, welke marge maken de thuiszorg instellingen? Dat is dus rond de 80% marge (op basis van rond de 12,5 euro per uur, een beetje het gemiddelde uurloon). Dat is dus heel wat!

  Dan is de vraag van de gemeente voor betere betaling van de hulpen zo gek nog niet toch?

 7. FNVLokaal Doesburg

  Aernoudt,
  Jij moet als werkgever zeker weten dat bij het uurloon (van bv 120.50)nog zeker een aantal dingen moeten worden opgeteld.
  Zonder geheel kompleet te zijn,zal ik een aantal noemen:
  Werkgevers lasten:
  (soc.premies, belastingen, verzekeringen e.d.)
  Vakantie geld
  Snipperdagen
  Reserveringen geld ziektedagen
  Eindejaars uitkering (incl verhoging dit jaar)
  Scholing
  Marge organisatie thuiszorg (ca 2,-Euro)
  Loonsverhoging per 1 aug van 1.2 %
  Zoals jij ook weet zijn de kosten voor een werkgever het dubbele van het uurloon.
  Het ligt dus in de lijn van de verwachtingen,dat bij handhaving van het uurloon, er nog goedkoper moet worden gewerkt.
  Dit gaat dan ten koste van het uurloon, Dus nog lagere loonschalen, ontslagen en nog meer Flexcontracten.

 8. Aernoudt Bottemanne

  Door zaken strak te organiseren, met name weinig overhead, kunnen dergelijke kosten vaak lager dan in eerste instantie verwacht FNVlokaal..

 9. FNVLokaal Doesburg

  Aernoud,
  Dit is weer duidelijk Management gepraat.
  Waarop baseer je dat zaken niet strak zijn georganiseerd?
  Wil je beweren dat het nog strakker kan?
  Zorgmedewerkers staan al in hun hemt.
  En deze zijn dan wederom de klos, slechtere arbeidsvoorwaarden, zie de lange discussie over het CAO.(zonder afspraken met ABVAKABO)
  De zorgmedewerkers willen dat de extra miljoenen die de overheid beschikbaar heeft gesteld ook daadwerkelijk aan extra personeel wordt besteed.

 10. Aernoudt Bottemanne

  Nu trek je toch een wat vreemde/voorbarige conclusie: Ik heb het over het verlagen van overhead kosten, zodat de echte werknemers hogere/betere salarissen kunnen krijgen, zonder dat de totale kosten omhoog hoeven te gaan…

  Met bijna 20 jaar FNV lidmaatschap kun je gerust van mij aannemen dat ik bepaald geen voorstander ben van lange CAO discussie’s, dan wel het maken van afspraken zonder inmenging van de abvakabo. (juist ja, die bond waar ik zelf ook lid van ben)

  Ik ben het helemaal met je eens mbt de stelling over de zorgmedewerkers: daar moet het geld naar toe, niet naar de overhead (vandaar ook mijn reactie daarover hierboven).

 11. FNVLokaal Doesburg

  Hoe de zorg in een land afglijdt naar de vuilnisbak!
  Heb je hart voor de zorg, laat dat hart spreken op 12 september!

 12. Bart de Jong

  Het 20 jarig lidmaatschap staat geen model voor wat er speelt.
  Sterker nog helaas heeft het geen invloed meer nu, vroeger was je als vakbond sterk, nu niet meer.

  De zorg is een zorgenkindje en dat zal alleen sterker worden.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑