Eerste expositie in Arsenaal Kelders start 29 april

Langzaam maar zeker groeit in de Arsenaal Kelders in Doesburg de expositie Gekoesterd verleden, waarin inwoners van Doesburg hun persoonlijke geschiedenis met de stad vertellen aan de hand van drieëntwintig dierbare voorwerpen. Sommige van die voorwerpen zijn al generatieslang familiebezit. Andere zijn opgegraven in eigen tuin, of gemaakt door een bekende. Maar allemaal vertellen ze…