Op deze feestelijke dag in de rubriek “7 Vragen voor de voorzitter”,  stelde ik 7 vragen aan Carla Bekken. Carla is voorzitter van Doesburg & Oranje.

 

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130427_103

 

Carla Bekken is een geboren en getogen Doesburgse. Haar `roots´ liggen dus ook in Doesburg en Carla woont bijna 29 jaar in een mooi huis in de binnenstad. ‘Sommige oud Doesburgers zullen weten waar dit als ik zeg dat ons huis de oude boerderij van de familie Brouwer is. En in een heel ver verleden was dit de plek van herberg de Vergulde Wagen’ zegt Carla.

 

Carla is werkzaam in de zorgsector en gaf pedagogische adviezen in gezinnen met een kind met een vermoedelijke verstandelijke beperking, maar door omstandigheden werkt Carla op kantoor en verzorgt ze de registratie van het kind naar de zorgkantoren.

 

Carla is ongeveer 11 jaar betrokken bij Doesburg & Oranje. De eerste jaren als secretaris van de vereniging en vanaf  2009 als voorzitter. Doesburg & Oranje verzorgt onder andere elk jaar het programma voor Koninginnedag. En sinds vorig jaar stond er naar enkele jaren afwezigheid weer een Singelloop op het programma.

 

Carla is bijna 29 jaar getrouwd met Carlo Bekken, voor velen bekend van de vrijwillig brandweer van Doesburg en ook daar wordt binnenshuis veel tijd aan besteed. Carla vertelt: ‘dit vraagt veel flexibiliteit. Zo’n pieper kan elk moment gaan en dan gaat het leven binnen ons huis wel weer gewoon verder. Ik hoor de verhalen aan als hij weer thuis komt. Bij ons in huis worden ook de vergaderingen gehouden van Doesburg & Oranje dit met hulp van Carlo.’

 

Met aan de voorzijde uitzicht op de Contre Escarpe en de Veluwe en in de achtertuin kijkend op de mooie Doesburgse toren genieten ze samen erg van hun 6 katten en hun plekje in de binnenstad.

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130427_01 Carla Bekken

U bent voorzitter van Doesburg & Oranje, kunt u iets vertellen over de vereniging die al meer dan 100 jaar bestaat?
Doesburg & Oranje is een van de oudste verenigingen van Doesburg. Opgericht in 1910 met het doel: “feesten te houden bij verjaardagen of andere feestelijke gelegenheden het Koninklijk Huis betreffende”. In de vooroorlogse jaren waren de leefomstandigheden van het grootste deel van de bevolking niet echt rooskleurig en Oranjefeesten waren hoogtepunten waar men naartoe leefde en waaruit men weer voor langere tijd kracht kon putten. Dat blijkt ook uit het aantal leden wat in het eerste jaar van haar bestaan groeide van 24 naar ruim 550.

 

Tegenwoordig is de viering van Koninginnedag en vanaf volgend jaar Koningsdag veel meer een traditie geworden waarbij wij een stuk saamhorigheid tonen en laten merken dat we er trots op zijn om Nederlander te zijn. Ons doel is om voor iedereen, zonder enig onderscheid in leeftijd, arm of rijk, geslacht, afkomst, religie een feest te organiseren en daarmee een bijdrage te leveren aan het prettige leefklimaat in ons Doesburg.

 

Het is natuurlijk niet alleen de verdienste van het bestuur dat Koninginnedag in Doesburg tot in de weide omgeving bekend is. Door de financiële steun van onze leden en sponsoren en de medewerking van vele vrijwilligers is het nog steeds mogelijk dit feest te organiseren. Het zou natuurlijk geweldig zijn als meer mensen zich realiseerden dat ze al voor 10 euro per jaar bijdragen aan de continuïteit van ons Oranjefeest.

 

Koninginnedag 2013 is een speciale Koninginnedag. Mooi, maar er moesten ook concessies gedaan worden op traditionele programma’s. Hoe kijkt u terug op de voorbereiding?
Met de gebruikelijke voorbereidingen voor de Koninginnedag beginnen we altijd al in september.  Een groot deel van het programma was dus eind januari al gepland en vastgelegd. Omdat we toen moesten wachten tot er meer details bekend waren over het gebeurtenissen in Amsterdam kwam er wat vertraging in de voorbereidingen.

 

Het hele programma verplaatsen naar een andere dag of het bijstellen van de reeds geplande activiteiten was een eerste keus. Mede op verzoek van het landelijke comité hebben we toen gekozen voor de tweede optie. Uitgangspunt was om een zo volledig mogelijk programma neer te zetten, daarbij rekening houdend met het feit dat veel mensen de abdicatie en inhuldiging thuis voor de buis willen volgen.

 

In goed overleg met de organisatoren van de verschillende onderdelen in het programma is er daarom geschoven met tijden en zijn er dingen naar een andere dag verplaatst. Er zijn ook verenigingen en organisatoren die voor dit jaar hebben besloten niet aan het programma deel te nemen en dat is op zich heel begrijpelijk. Gelukkig zijn wij er toch weer in geslaagd om een programma neer te zetten waar Doesburg met volle teugen van kan gaan genieten.

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130427_101

Doesburg- en Oranje kent een aantal Koninklijke bezoeken met zelfs een bezoek van onze aftredende koningin op Koninginnedag 1998. Denkt u dat Koning Willem-Alexander & Koningin Maxima onze mooie stad in de toekomst kunnen gaan bezoeken?
Natuurlijk, zo’n mooie oude Hanzestad met een zo rijke historie op zich is al een goede reden, maar er zullen zich in de toekomst ongetwijfeld nog meer gelegenheden aandienen waarbij een koninklijk bezoek gepast zal zijn. Ik ben er zeker van dat als zich die situatie voordoet niet alleen Doesburg & Oranje, maar ook de Gemeente Doesburg en vele inwoners zich daar voor zullen inzetten.

 

Het voorzitterschap is een belangrijke functie. Of leidt u alleen de vergaderingen?
Nee, ik leid zeer zeker niet alleen de vergaderingen. Zorg ervoor dat ik contacten onderhoud met de verenigingen, gemeente etc. probeer de sponsorcontacten te onderhouden. Ik ben meestal aanwezig bij alle commissie vergaderingen. Daarnaast heeft het ook een representatieve functie. Een woordje houden bij officiële gelegenheden etc.

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130427_102

Houdt u zich ook bezig met de historische feiten van onze monarchie die wij sinds 1813 in Nederland kennen?
Daar zijn m.i. andere verenigingen en instanties voor. De historie van de Oranjefeesten zoals wij die in Doesburg vierden is te vinden in het archief en wij weten dat er wat mensen zijn die op persoonlijke titel onderzoek doen naar dat soort zaken, maar wij zijn een plaatselijke vereniging met het onder vraag 1 beschreven doel en daar hebben wij onze handen aan vol.

 

Bent u zelf ook actief op 30 april 2013?
Ja zeker, ik ben de hele dag aanwezig op Koninginnedag. Op de dag zelf houd ik me niet specifiek bezig met een onderdeel maar ben wel aanspreekpunt. Zo was ook mijn eerste jaar als voorzitter het drama in Apeldoorn. En kreeg ik mijn vuurdoop als aanspreekpunt.

joost de wolf / JdW Fotografie :: JdW_130427_104

Is er meer dan alleen Doesburg & Oranje?
Ja nog veel meer, namelijk een vrouw zijn van een vrijwillige brandweer man dit vraagt op gezette tijden veel flexibiliteit. Daarnaast organiseren we met een groepje eens in de twee jaar een partner avond van de Brandweermannen/vrouwen. Als hobby maak ik objecten van Keramiek. Daarnaast werk ik nog 4 dagen in de week bij Stichting Zozijn waar ik de cliënten administratie verzorg. Dan lopen er bij ons in huis nog 6 katten rond die het erg gezellig vinden als wij ook eens een dagje thuis zijn, zo ook mijn man Carlo die het straks weer heerlijk vindt als de maand april voorbij is.

 

 

Fotografie: joost de wolf / JdW Fotografie uit Doesburg
Met speciale dank aan de: Hanze- Runners