Alle bushaltes in Doesburg worden toegankelijk gemaakt voor mindervalide. Het afgelopen half jaar zijn achttien haltes toegankelijk gemaakt. De overige zeven haltes worden tussen nu en 2015 gerealiseerd.


Donderdagochtend 15 december verrichten wethouder Jansen en de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg de openingshandeling van de bushalte op de Angerloseweg nabij de Leigraafseweg op de Beinum.


Op basis van landelijk beleid van het Nationaal Mobiliteits Beraad zijn gemeenten verplicht om bushaltes te verbeteren. Dit vloeit voort uit de Wet Gelijke Behandeling uit 2002. Om aan deze wet inhoud te geven heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in 2006 geld beschikbaar gesteld. Dit wordt door de Stadsregio Arnhem Nijmegen als subsidies verstrekt.


Gemeente Doesburg geeft met deze financiële bijdrage alle 25 bushaltes een opwaardering. De laatste haltes moeten voor eind 2015 klaar zijn. Tijdens de uitvoering van het project autoluwe singels worden zes haltes aangepast. De planning is dat dit in 2012 wordt uitgevoerd.