CDA Doesburg zegt dat het college van B en W van de gemeente Doesburg twee jaar geleden al is geinformeerd over het vertrek van Ada Weijers als kantine-exploitant van sporthal Beumerskamp. Het CDA, dat zich beroept op een betrouwbare bron, noemt het dan opmerkelijk dat het collega pas in januari dit jaar is gaan zoeken naar een opvolger van Weijers.


Het CDA kondigde enkele weken geleden aan schriftelijke vragen te stellen over de situatie rondom de kantine-exploitaitie van sporthal Beumerskamp. Sinds juli dit jaar is de kantine gesloten vanwege het vertrek van Weijers en nu, nu het sportseizoen weer is begonnen, is er nog geen opvolger gevonden.


In de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling van vorige week is dit onderwerp bespoken, zo laat CDA weten in een persschrijven. ‘In de schriftelijke beantwoording van onze vragen deelde het college, bij mondeling van wethouder Jansen van de Stadspartij  Doesburg, mee dat sinds januari dit jaar gesprekken zijn gevoerd met sportverenigingen, Cambio (jongerencentrum 0313) en een commerciële partij. Dit heeft tot op heden tot niets concreets geleid.  Er zouden nog gesprekken gaande zijn met de stichting Overdekt Zwembad Doesburg voor het overnemen van de exploitatie van de kantine in de sporthal’.


Rob Gossink namens de CDA Doesburg: ‘Onze fractie had deze week al vernomen dat de gesprekken met het zwembadbestuur niet tot het gewenste resultaat hadden geleid. Wethouder Jansen bevestigde dit gisteravond: het zwembadbestuur vond het risico te groot. Daarnaast had onze fractie uit zeer betrouwbare bron vernomen dat een kleine twee jaar geleden het college al geinformeerd was over de voorgenomen stoppen van de kantine-exploitatie. Dan is het opmerkelijk dat het college pas in januari dit jaar in beweging komt. Deze kritiek werd niet herkend door de wethouder’.


‘Op onze vraag’, vervolgt Gossink, ‘hoe nu verder met de kantine van de sporthal, gaf wethouder Jansen aan nog met 1 kandidaat in gesprek te zijn en dit af te willen wachten. Zo nodig wil hij de openstelling van de kantine overlaten aan de sportverenigingen nu de gemeente deze week de inboedel van de voormalige uitbaatster heeft overgenomen.  De  CDA- fractie vraagt zich af of dit wel een goede oplossing is. De wethouder verzocht  de commissie MO nog om een aantal weken respijt.’