De gemeente Doesburg wil jongeren en hun ouders bewust maken van de gevaren van het vroeg beginnen met drinken. Doesburg is daarvoor een project gestart met als doel het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De gemeente Doesburg werkt hierbij samen met Rheden, Arnhem, Rozendaal en Renkum.


Het alcoholpreventieproject bestaat hoofdzakelijk uit het geven van informatie op schoolfeesten of tijdens ouderavonden. Speciaal getrainde jongeren worden ingezet om met scholieren in gesprek te gaan over het terugdringen van alcoholconsumptie. Naast scholen wordt voor het project samengewerkt met sportverenigingen en supermarkten.


Er wordt gewerkt met een boete-of-kanskaart, waarbij jongeren die onder invloed van alcohol een delict plegen bij Halt een leertraject krijgen opgelegd. Als dit leertraject niet succesvol wordt afgerond, dan eind justitie een hogere straf. Ouder worden nauw bij het leertraject betrokken.


Het alcoholproject loopt al enige tijd in de Liemers en de Achterhoek. Uit onderzoek blijkt dat alcoholgebruik bij jongeren ervoor zorgt dat de kans om met geweld in aanraking te komen toeneemt. Ook blijkt uit onderzoek dat alcoholgebruik onder jongeren op steeds jeugdiger leeftijd plaatsvindt. Daarom wordt het alcoholpreventieproject in Doesburg dan ook in de hoogste klassen van de basisscholen.