In Doesburg gaan er vanaf januari 2015 Buurtsportcoaches aan de slag. Onlangs heeft het college van B&W van de gemeente besloten om Ward Terpstra tot en met 2016 als coördinerend Buurtsportcoach in te huren. De nieuwbakken Buurtsportcoach geeft momenteel als coördinator al uitvoering aan het project Gezond Doesburg en is dus een bekend gezicht.


Met de Buurtsportcoaches zet Doesburg er op in dat meer mensen in hun eigen omgeving kunnen gaan sporten en bewegen. De coaches krijgen als specifieke opdracht het organiseren van sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs.

 

De coördinator zorgt er daarnaast voor dat de succesvolle onderdelen van het project Gezond Doesburg worden voortgezet en fungeert als informatiepunt wat betreft sport en bewegen voor inwoners en (sport)aanbieders.Voor het bekostigen van de Buurtsportcoaches maakt de gemeente onder andere gebruik van de landelijke subsidieregeling ‘Brede Impuls Combinatiefuncties’. Voorwaarde van die regeling is dat naast de coördinator nog 1,2 fte aan Buurtsportcoaches worden aangesteld.

 

Het is de bedoeling dat deze coaches bij andere organisaties in Doesburg aan de slag gaan, daartoe worden onder andere met het jongerenwerk en verschillende aanbieders van fysiotherapie gesprekken gevoerd. Het is de bedoeling dat ook de overige Buurtsportcoaches in de komende maanden worden aangesteld.