De gemeente Doesburg wil de Buurtacademie verder ontwikkelen. De drie jaar geleden gestarte voorzien waar Doesburgers terecht kunnen voor cursussen moet niet alleen op De Linie plaatsvinden, maar straks ook in de wijken. Doesburg wil het project met twee jaar verlengen.


De nadruk bij het doorontwikkelen van de Buurtacademie moet komen te liggen op doelen van het re-integratiebeleid en het WMO-beleid (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De bedoeling is dat het zogeheten groeiproject de komende twee jaar in een uitgebreidere vorm plaatsvindt.


De uitgebreide vorm bestaat uit een coachingstraject voor mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt en uit een intensievere coördinatie waardoor meer samenhang ontstaat tussen het bestaande aanbod cursussen, het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven.


De gemeente wil middels een aanbestedingtraject starten met het vinden van een geschikte partij voor de uitvoer van de Buurtacademie. Gestreefd wordt om minimaal zes partijen een offerte uit te laten brengen.


Punt van zorg zijn de financiën. Een groot deel van de kosten moeten gefinancierd worden door het zogeheten participatiebudget. Vanwege naderende bezuinigingen van het Rijk is het nog onduidelijk wat de omvang van het participatieproject wordt.