Gestichten Doesburg heeft besloten de Gasthuiskerk onder te brengen in een nieuwe rechtspersoon, de Stichting Gasthuiskerk. Voor die nieuwe stichting zoekt Gasthuiskerk Doesburg bestuursleden, een voorzitter en een penningmeester.

Met de verzelfstandiging wordt de afstand tussen Gestichten Doesburg en Gasthuiskerk Doesburg vergroot. Tussen beide rechtspersonen wordt een subsidierelatie tot stand gebracht.

De aansturing van Gasthuiskerk Doesburg komt te liggen bij de nieuwe stichting, die het culturele profiel van de Gasthuiskerk gaat omvormen. Dit moet leiden tot een bredere maatschappelijke programmering, een uitbreiding van de doelgroepen en een structurele plek voor de amateurkunsten. Dat vraagt om specifieke kennis die binnen Gestichten Doesburg niet aanwezig is.

Om de overdracht en de continuïteit te waarborgen, heeft Gestichten Doesburg een businessplan voor Stichting Gasthuiskerk laten opstellen met als uitgangspunt de doorontwikkeling van Gasthuiskerk Doesburg als cultuurpodium, met een organisatie die bestaat uit een kern van professionals, ondersteund door enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Dit businessplan wordt als advies aan de nieuwe Stichting Gasthuiskerk overgedragen.

Gezocht wordt naar bestuursleden, een voorzitter en een penningmeester. Het gaat om onbezoldigde functies.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn: XycleservicePlusFitDoesburgRootzDelikasaRestaurant De LiefdeHillenaar Optiek,  Edelsmederij Tobias , MKB Tele.comEtos Doesburg en Bennie’s Barber Shop.