In het Stadhuis van Doesburg is op maandag 21 maart een inloopavond over het ontwerp projectplan waterwet Doesburg Noord. Vanaf 19.30 tot 21.30 uur zijn geïnteresseerden welkom in het stadhuis van Doesburg. Medewerkers van het waterschap Rijn en IJssel zijn aanwezig om een toelichting te geven op het ontwerp projectplan.


Het projectplan bevat een beschrijving van het werk, de wijze waarop het wordt uitgevoerd en een beschrijving van de te treffen voorzieningen, zo laat de gemeente in een persbericht weten.


De werkzaamheden hebben tot doel om de doorstroming te verbeteren en het kroosvorming terug te dringen. Om doorstroming te verbeteren wordt in de binnenstad en het Noordelijk Molenveld een aantal maatregelen getroffen. Zo worden onder andere waterinlaten aangepast en duikers (een soort pijpen om water af te voeren) vervangen. Ook legt het waterschap stuwen aan om het waterpeil beter te kunnen regelen.


Uit stadswateronderzoek is gebleken dat de ecologische kwaliteit van de grachten sterk verbetert als de doorstroming wordt verbeterd. Een belangrijke oorzaak voor het kroosprobleem is dat in Doesburg-Noord veel duikers onder de waterspiegel liggen. Omdat het kroos op het wateroppervlak drijft, stroomt het niet mee met het water. Daarnaast is niet genoeg water om het grachtensysteem goed door te spoelen.


Kroos is slecht voor het water omdat het nauwelijks licht doorlaat. Daar lijdt het bodemleven onder en het verstikt planten. Door het gebrek aan zuurstof kan ook vissterfte ontstaan. Kroos gedijt vooral goed in voedselrijk en stilstaand water. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat er meer doorspoeling plaatsvindt en het water daardoor minder stilstaat.