De sluis in Doesburg is vanaf 6 tot en met 21 april gestremd voor vaarverkeer. Dat meldt Waterschap Rijn en IJssel. Reden van de stremming is dat de sluis wordt gerenoveerd. De weg over de sluis blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open, al moeten weggebruikers rekening houden met enig verkeershinder.

 

De sluis in Doesburg is op meerdere plaatsen versleten door het reguliere gebruik en beschadigd door invloed van diverse natuurlijke en mechanische factoren.

 

‘De renovatiewerkzaamheden voeren wij uit in een zo kort mogelijke aaneengesloten periode. De sluis is in deze periode (6 april t/m 21 april 2013) gestremd. De weg over de sluis blijft tijdens deze werkzaamheden gewoon open. Wel zal er enige verkeershinder zijn door de werkzaamheden’, zo laat Waterschap Rijn en IJssel weten.

 

De sluisrenovatie in Doesburg maakt onderdeel uit van een groter renovatieplan. Zo worden ook de bruggen in Hoog- en Laag-Keppel onder handen genomen. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden tot eind mei duren.

 

Om de scheepvaart zo min mogelijk te hinderen is ervoor gekozen om te werken met zogeheten geprefabriceerd remmingwerk. Dit houdt in dat elders werkzaamheden, voor zover mogelijk, plaatsvinden, en in een keer worden geplaatst. Zo hoopt Waterschap Rijn & IJssel de overlast tot een minimum te beperken.