De SP is teleurgesteld over het uitsluiten van de SP in de coalitie van Doesburg. In het verkennende gesprek met Stadspartij Doesburg vorige week heeft de SP volgens eigen zeggen aangegeven plaats te willen nemen in de coalitie.

 

Lijsttrekker Patrick Ott van SP Doesburg is hard in zijn oordeel over de intentieverklaring van de Stadspartij, D66, VVD en PvdA om de coalitie te gaan volgen: ‘Niet om de SP maar omdat onze kiezers worden genegeerd. We hebben op 16 stemmen na net zo veel kiezers als de Stadpartij en allebei 3 zetels. Onze kiezers vragen om een sociaal Doesburg, en ik ben er bang voor een sociale kaalslag zonder de SP’.

 

In de week na de verkiezingen zijn er verkennende gesprekken geweest. Op basis daarvan heeft de Stadspartij de conclusie getrokken ‘dat er een redelijke mogelijkheid is om door te gaan met de huidige coalitie’, stelt SP. ‘Maar daarmee is mij niet duidelijk wat er redelijk aan is om zo’n groot deel van de kiezers te negeren’, aldus Ott.

 

In het verkennende gesprek heeft de SP aangeven graag mee te doen in de coalitie en zich constructief opgesteld. De enige harde eis die de SP volgens eigen zeggen op tafel heeft gelegd is dat er geen versobering van de thuiszorg wordt geaccepteerd.

 

Ott: ‘Juist over de ontwikkelingen op dat punt maak ik me nu extra grote zorgen. In de raadsoverleggen is bekend gemaakt dat Arnhem de leiding gaat nemen in de regionale samenwerkingen. Dit om op de korte termijn tempo te maken en zo niet meer te wachten op `regionale discussie’.  Maar daarmee verlies je dus zeggenschap over hoe je de zorg voor de Doesburgers wilt’.

 

‘De SP pleit ervoor om het hulp bij het huishouden per direct uit deze samenwerking te halen. Door het zelf te regelen kun je de kosten terug dringen op de juiste plekken zodat dit niet ten kostte gaat van de mede werkers en klanten. Daarom het dringende advies aan de nieuwe coalitie partijen om het hulp bij het huishouden uit deze samenwerking te halen opdat de kwaliteit geborgd blijft en de medewerkers een eerlijk loon blijven behouden’, aldus Ott.