De schoolbesturen van de Anne Frank Montessorischool en de openbare basisschool Horizon Ooi zijn in overleg over de vorming van een Integraal Kind Centrum (IKC) in de wijk De Ooi. Tijdens het laatste bestuurlijke overleg is naar voren gekomen dat het schoolbestuur en team van de Anne Frank Montessorischool meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op de vorming van een IKC.

Lees verder