De schoolbesturen van de Anne Frank Montessorischool en de openbare basisschool Horizon Ooi zijn in overleg over de vorming van een Integraal Kind Centrum (IKC) in de wijk De Ooi. Tijdens het laatste bestuurlijke overleg is naar voren gekomen dat het schoolbestuur en team van de Anne Frank Montessorischool meer tijd nodig hebben om zich voor te bereiden op de vorming van een IKC.

 

De inhoudelijke samenwerking met mogelijke partners als peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang heeft meer voeten in de aarde dan in eerste instantie werd aangenomen. Het schoolbestuur van de Anne Frank Montessorischool wil eerst een visie ontwikkelen over hoe een Montessori IKC kan worden opgezet.

 

Vervolgens zal een tijdpad worden opgesteld om zorgvuldig en in overleg met de openbare basisschool Horizon Ooi naar een IKC toe te werken. Tenslotte zal op basis van de inhoudelijke visie nagedacht worden hoe een gebouw ingericht moet worden. Een gebouw moet worden aangepast aan de inhoudelijke visie en zo mogelijk worden uitgebreid. Ook daarvoor is tijd nodig.

 

De schoolbesturen hebben de gemeente gevraagd om meer tijd om de gezamenlijke inhoudelijke IKC-visie uit te werken. In december 2015 wordt duidelijk welke bijdrage zij aan de vorming van een IKC in de wijk De Ooi kunnen leveren.