Het lokaal innovatiefonds in Doesburg heeft twee projecten voor vernieuwingen in de zorg opgeleverd. Eén voorstel is gericht op het voorkomen van problemen bij kinderen door een scheiding van de ouders. Het andere voorstel betreft het realiseren van Meeleefgezinnen in Doesburg. Meeleefgezinnen zijn vrijwillige gezinnen die opvang bieden aan kinderen tot 5 jaar van ouders met psychische problemen.


Vóór de zomer heeft de gemeente Doesburg organisaties en inwoners opgeroepen om ideeën te ontwikkelen die tot vernieuwing in de zorg aan volwassenen en jeugd kunnen leiden. Van de acht ingediende voorstellen zijn er nu twee gehonoreerd.

 

Wethouder Peter Bollen is blij met beide voorstellen. ‘Kinderen en ouders in moeilijke situaties worden beter geholpen, waardoor grotere problemen voorkomen kunnen worden’, aldus Bollen.

 

Project WIJscheiden
De STMR heeft in samenwerking met andere organisaties een project ontwikkeld waarbij scheidende gezinnen beter voorbereid en begeleid worden. Kinderen kunnen er veel last van hebben als hun ouders ruzie hebben en uit elkaar gaan. Soms is het merkbaar in gedrag of in schoolresultaten.

 

Een kind kan verdrietig of opstandig worden en soms voelt een kind zich schuldig. Zowel de ouders als de kinderen kampen vaak nog een lange tijd met klachten. Eerdere en betere begeleiding bij scheidingen kan veel problemen voorkomen.

 

Het project Meeleefgezin
Een Meeleefgezin vangt vrijwillig een jong kind (tot 5 jaar) op uit een kwetsbaar gezin. Het kind kan bij de eigen ouders blijven wonen. Er worden samen afspraken gemaakt over opvang van het kind, bijvoorbeeld een dagdeel in de week en een weekend per maand. Dat geeft het kind houvast en vertrouwdheid. De ouders krijgen zo meer tijd om aan het eigen herstel te kunnen werken. Het gaat om het opbouwen van een duurzame relatie (ook na het 4
e jaar).

 

GGnet is samen met Stichting Meeleefgezin de trekker van dit project. Omdat de veiligheid van het kind voorop staat worden de Meeleefgezinnen vooraf gescreend en vervolgens getraind en begeleid. De campagne om Meeleefgezinnen in Doesburg te werven zal volgens de planning in januari starten.