Vanuit het Rijk is er dit jaar 14.348 euro extra beschikbaar gekomen ten behoeve van het armoede-  en schuldenbeleid. Het college van Doesburg heeft besloten dit geld te besteden aan enerzijds het oprichten van een afdeling van Stichting Leergeld in de gemeente Doesburg en anderzijds aan de cofinanciering van een transportbus en opvouwbare kratten voor de Voedselbank regio Arnhem, waarvan een van de uitgiftepunten in Doesburg is. De uitvoering van beide initiatieven is inmiddels gestart.

Lees verder