Doesburg tegen bestuursakkoord VNG-Rijk

De gemeente Doesburg is tegen de onzekere effecten van het veelbesproken bestuursakkoord tussen de De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk. De gemeente stelt dat met name op de decentralisatieregelingen zoals WSW, Werken naar Vermogen, AWBZ en Jeugdzorg de verantwoordelijkheid bij de gemeente komt te liggen zonder sluitende financiële zekerheid over de gevolgen.