In samenwerking met Bouwend Nederland Regio Oost en de Achterhoeks en Liemerse gemeenten is een convenant opgesteld. Kern van het convenant is het creëren van kansen voor lokale en regionale bedrijfsleven in de bouw. Gemeente Doesburg heeft het convenant ondertekend. Dit in overeenstemming met de doelstellingen uit het nieuwe inkoopbeleid dat sinds 1 januari 2012 van kracht is.

Lees verder