In de tweede week van september organiseert Saskia ter Welle in de binnenstad van Doesburg kledingruilavonden onder de noemer TurningTrashIntoTreasure. Het gaat om avonden waarbij bezoekers eigen kleding meenemen en deze ruilen met andere bezoekers. Ter Welle geeft daarbij deskundig advies.Lees verder