Personeel van de peuterspeelzalen KomPasKijken, De Peutershof en Het Hummelhuus in Doesburg maakt zich grote zorgen nu het moederbedrijf Carion failliet is gegaan. In een brandbrief aan de fractieleden van alle politieke partijen in de gemeente Doesburg laat het weten bang te zijn dat expertise en geïnvesteerde gelden verloren gaan. Ze pleit middels de brief dan ook voor behoud van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuterwerk, expertise en banen.

Lees verder