Personeel van de peuterspeelzalen KomPasKijken, De Peutershof en Het Hummelhuus in Doesburg maakt zich grote zorgen nu het moederbedrijf Carion failliet is gegaan. In een brandbrief aan de fractieleden van alle politieke partijen in de gemeente Doesburg laat het weten bang te zijn dat expertise en geïnvesteerde gelden verloren gaan. Ze pleit middels de brief dan ook voor behoud van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuterwerk, expertise en banen.


De opstellers van de brief wijzen erop dat er de afgelopen jaren goed werk is verricht. Zo is in het kader van de Regeling Voor- en Vroegschoolse Educatie begin deze eeuw de Piramidemethode geïntroduceerd, een manier om jonge kinderen tussen nul en zeven jaar op een speelse manier te ontwikkelen. De methode biedt elk kind de kans zich optimaal te ontwikkelen, stellen de opstellers van de brandbrief.


Verder melden de briefschrijvers dat de peuterspeelzalen in Doesburg de afgelopen tien jaar veel doelgroepkinderen hebben ondersteund. ‘De doorgaande lijn op het gebied van ontwikkeling en educatie is niet meer weg te denken. Hierbij wordt optimaal samengewerkt met diverse instanties ter ondersteuning van vroege herkenning van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen’, melden de briefschrijvers.


Het personeel, dat door het faillissement hun baan dreigt kwijt te raken, laat weten onveranderd enthousiast te zijn voor het VVE-programma en dat ze het werk met peuters en hun ouders willen blijven voortzetten. Ze zegt zich zeer grote zorgen te maken dat expertise en geïnvesteerde gelden door de recente ontwikkelingen in de kinderopvang verloren gaan en vertrouwen erop dat hun zorg niet zomaar aan de gemeente voorbij gaat.


‘We pleiten met deze brief dan ook voor behoud van VVE, peuterwerk, onze expertise en daarmee uiteraard ook voor onze banen’, aldus de schrijvers die graag door de gemeente worden uitgenodigd voor een gesprek.


Fractievoorzitter van D66, Wil Verlaan, heeft in een openlijke reactie laten weten dat er gewerkt wordt aan een raadsbrede steun voor de voortgang van de voor- en vroegschoolse educatie van peuters en kleuters. ‘Ik denk dat de principevraag of wij allemaal ook vinden dat het behouden moet blijven vrij unaniem met een hartgrondig ‘ja’ zal worden beantwoord. Het gaat er echter om dat we eventueel middelen kunnen vrijmaken om zonodig een noodvoorziening aan te brengen. Om daarover te kunnen oordelen hebben we als raadsleden meer informatie nodig.’, aldus Verlaan.


Foto: Google Streetview