Doesburg is in beeld als gemeente om onderdeel uit te maken van een onderzoek tot meer samenwerking van gemeentes in de Liemers. Doesburg wordt mogelijk onderdeel van een groot onderzoek dat moet uitwijzen op welke onderdelen gemeentes kunnen samenwerken.

Lees verder