Doesburg is in beeld als gemeente om onderdeel uit te maken van een onderzoek tot meer samenwerking van gemeentes in de Liemers. Doesburg wordt mogelijk onderdeel van een groot onderzoek dat moet uitwijzen op welke onderdelen gemeentes kunnen samenwerken.


Aan de basis van het onderzoek staan de gemeenten Westervoort, Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar. Waar nodig wordt naast Doesburg ook Montferland bij het onderzoek betrokken.


De vier gemeenten werken al samen met sociale diensten en inkoopbeleid en gaan dat doen met ict, zo meldt Degelderlander.nl. Het doel is om deze onderdelen te bundelen in een gemeenteoverstijgende gemeenschappelijke regeling. Volgens gemeentesecretaris Chris Papjes van Duiven gaat het om zo’n zestig ambtenaren die hun gemeente moeten verlaten en in dienst komen van de nieuwe regeling.