Het waterschap Rijn en IJssel heeft in overleg met het Watersportverbond besloten de bedieningstijden voor een aantal bruggen en sluizen op zondag te verruimen. Het gaat hier om een proef voor de bruggen over de Oude IJssel waaronder die in Doesburg.


Lees verder