Het waterschap Rijn en IJssel heeft in overleg met het Watersportverbond besloten de bedieningstijden voor een aantal bruggen en sluizen op zondag te verruimen. Het gaat hier om een proef voor de bruggen over de Oude IJssel waaronder die in Doesburg.


De proef loopt van 26 juni tot 4 september, zo laat Watersportbond.nl weten. Het gaat om de brug/sluis Doesburg, de bruggen Hoog-Keppel en Laag-Keppel. Deze bruggen zullen zondags worden bediend van 10.00 tot 18.00 uur.


De verruiming van de bedieningstijden is mogelijk door de bediening op afstand. Ook de beroepsvaart kan gebruik maken van de extra openingen.


Daarnaast pleiten het Watersportverbond en het waterschap ervoor om samen te kijken naar de mogelijkheden die gemeente Oude IJsselstreek biedt voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe jachthavens.