De gemeente Doesburg verstrekt geen subsidie aan Smaakacademie Achterhoek, een project met als doel de lokale ketens op het gebied van voedsel in kaart te brengen en te verbinden. Doesburg ziet onvoldoende raakvlakken met het projet en vindt de hoogte en de duur van het subsidiebedrag te groot.

Lees verder