De gemeente Doesburg verstrekt geen subsidie aan Smaakacademie Achterhoek, een project met als doel de lokale ketens op het gebied van voedsel in kaart te brengen en te verbinden. Doesburg ziet onvoldoende raakvlakken met het projet en vindt de hoogte en de duur van het subsidiebedrag te groot.


De Smaakacademie moet gaan fungeren als een platform om ondernemers en onderwijs te verbinden. Het doel van het project is om programma’s te ontwerpen en uit te voeren die de regionale ambachtseconomie op het gebied van food versterken om een regionale samenwerking op het gebied van voedsel te realiseren.


Smaakacademie Achterhoek heeft bij diverse gemeenten een subsidie gevraagd. Voor Doesburg bedroeg de aanvraag een jaarlijkse bijdrage van 5.000 euro voor een periode van vier jaar. De gemeente Doesburg heeft de subsidieaanvraag afgewezen.


Doesburg is vooral een industriële en toeristische gemeente en heeft daardoor volgens de gemeente weinig raakvlakken met Smaakacademie Achterhoek. ‘Er zijn binnen de gemeente weinig veehouders. De meerwaarde van het idee voor de gemeente Doesburg is niet duidelijk. Een grotere rol voor de regio Achterhoek ten opzichte van de individuele gemeenten in de Achterhoek lijkt meer voor de hand’, luidt de motivatie om de subsidieaanvraag af te wijzen.


Daarnaast is volgens Doesburg het idee te abstract en onvoldoende concreet, en daarmee onvoldoende meetbaar. Ook zet ze vraagtekens bij de hoogte van het subsidiebedrag in relatie met de grootte van de gemeente Doesburg. Verder stelt Doesburg dat Stichting Museumtuin ’t Olde Ras wellicht een bijdrage kan leveren in de vorm van kennisoverdracht.