Sivert Beertema van de Stichting Gehandicaptenraad Doesburg (SGRD) heeft donderdag 14 oktober het rapport over toegankelijkheid van Beinum overhandigd aan Wethouder Jansen. De Werkgroep Bereikbaarheid Toegankelijkhkeid en Bruikbaarheid heeft weer een gedegen stukje werk afgeleverd, aldus Ina Timmer Voorzitter van de SGRD.


Van kleine tot grote zaken worden onder de loep genomen vanuit het oogpunt van een rolstoel of scootmobiel rijdend persoon. Echter ook veel zaken gelden net zo goed voor kinderen die lopen of op de fiets zijn. Zij hebben ongeveer dezelfde zicht hoogte.


De SGRD hoopt dat het rapport bijdraagt aan een veiliger en toegankelijker Beinum en hoopt eveneens betrokken te worden bij de realisatie van de openbare ruimte in de nieuw te bouwen wijk Beinum West.


Wethouder Jansen bedankte de SGRD voor haar betrokkenheid en inzet voor een beter en veiliger Doesburg en hoopt dat de goede samenwerking nog lang door zal gaan.