De wijk Zuidelijk Molenveld in Doesburg wordt de komende jaren onder handen genomen. Totaal worden 76 duplexwoningen en zes eengezinswoningen vervangen door appartement en rijtjeswoningen. Het gaat om een bouwplan bestaande uit twee fasen. Uiterlijk 2014 moet de wijkrenovatie voltooid zijn.


De gemeenteraad van Doesburg heeft eind juni het ontwikkelingskader voor de voorgenomen herstructurering van het Prins Bernhardplein en de Beatrixstraat vastgesteld. Eigenaar van de woningen, Stichting Woonservice IJsselland, werkt nu verder aan de nieuwbouwplannen. Dat meldt de gemeente op haar website.


De herstructurering gaat niet alleen over het vervangen van woningen, maar gaat ook over het opwaarderen van de directe woonomgeving zoals straten, bomen, parkeerplaatsen en groenstroken. Omdat de woningen van de corporatie zijn en de directe woonomgeving van de gemeente hebben corporatie en gemeente met elkaar een intentieovereenkomst gesloten.


In het vastgestelde ontwikkelingskader staat in grote lijnen weergegeven waar de nieuwe woningen komen, hoe het parkeren wordt geregeld en hoe het centraal gelegen grasveldje zou kunnen worden ‘omgetoverd’ in een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Bij de herinrichting zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor de kenmerken van de wijk Zuidelijk Molenveld. Zo zullen specifieke stijlelementen en materialen in het nieuwe straatbeeld terugkeren.


Wijkbewoners worden uitgenodigd om mee te praten over de planvorming. In september 2010 wordt een wijkschouw georganiseerd en wordt de animo onder wijkbewoners gepolst om deel te nemen in een klankbordgroep.


Omtrent de kosten van de renovatie stelt de gemeente dat er aan de corporatie een toezegging is gedaan dat zij tot maximaal 415.000 euro zal bijdragen in het financieringstekort. Ook spant de gemeente zich in om voor dit project subsidie te krijgen van de provincie.