Bij graafwerkzaamheden in het buitengebied van Doesburg zijn archeologische vondsten gedaan. Zo is er onder meer een kop en een speld gevonden. De werkzaamheden in het buitengebied worden verricht vanwege de aanleg van een extra gastransportleiding.


Uit angst dat omwonenden of andere geinteresseerden spontaan gaan graven in het gebied, is nu pas melding gemaakt van de vondst. Volgens een woordvoerder van de Gasunie zijn archeologen inmiddels klaar met hun zoektocht.


Een van de opgegraven voorwerpen, een pot, is volgens een archeoloog meer dan tweeduizend jaar oud. Het is afkomstig uit een klein dorp van maximaal twintig huizen, destijds gelegen tussen Doesburg en Drempt.


Door de bodem voorzichtig af te graven hebben de archeologen kunnen vaststellen hoe het dorpje er lang geleden uitzag. De vondsten uit Doesburg en Drempt zijn verplaatst naar een depot in Nijmegen. Daar worden ze schoongemaakt en is het mogelijk om de historische vondsten uit te lenen aan bijvoorbeeld lokale exposities of musea.