In de commissievergadering van 11 januari is het afvalbeleidplan besproken en dat werd verder uitgewerkt. Met veel enthousiasme heeft men daar aan verder gewerkt ondanks het verzet van de Doesburgse burgers. De wijkraden hebben ervaren dat men zonder overleg aan de kant werd gezet doordat de gemeenteraad volgens de wethouder Fred Jansen een keuze zou maken namens de bewoners. Nadat die keuze gemaakt zou zijn zou men via informatieavonden de burgers informeren. Dit achteraf informeren is op zich al een vreemde zaak en zeker dat het informatie betreft voor de binnenstadbewoners. Iedere burger heeft toch het recht om goed geïnformeerd te worden of is men dat op het stadhuis vergeten.

Lees verder