Wethouder Fred Jansen van de gemeente Doesburg heeft tijdens een informatiebijeenkomst toegezegd op zoek te gaan naar een andere locatie voor een ondergrondse huisvuilcontainer. Tegen één van de 16 geplande locaties bestond veel bezwaar.


Op 9, 10 en 11 juli jongstleden organiseerde de gemeente Doesburg drie informatieavonden om de bewoners van de binnenstad te informeren over de locaties waar ondergrondse huisvuilcontainers gepland zijn. Vanaf 1 januari 2013 vervangen in totaal 16 van deze ondergrondse containers in de binnenstad de duobakken, waarmee het huisvuil tot nu toe wordt opgehaald. Vanaf 1 januari gaan de binnenstadbewoners hun afval naar een ondergrondse container brengen.


Tegen één van de geplande locaties, namelijk die op de splitsing van de Ph. Gastelaarsstraat en de Koepoortstraat ontstond veel bezwaar. Men vreesde dat plaatsing van de container risico’s kon opleveren voor de levensvatbaarheid van de twee treurbeuken die daar nabij staan, zo laat de gemeente weten.


‘Onderzoek naar deze locatie zou echter gebeuren onder supervisie van zowel een gemeentelijke als een onafhankelijke bomenexpert. Beiden zouden op ieder moment het onderzoek kunnen stopzetten als daar aanleiding toe zou zijn. Omdat de container buiten het wortelstelsel van de boom zou worden geplaatst, was er geen risico op beschadiging van de boom’, aldus een beleidsmedewerker van de gemeente Doesburg.


Vanwege de grote betrokkenheid die de bewoners in deze situatie hebben getoond en het breed gedragen bezwaar tegen deze locatie heeft het college, bij monde van wethouder Fred Jansen, toegezegd op zoek te gaan naar een andere locatie, meldt de gemeente in een persbericht. Op twee andere locaties zal onderzoek worden gedaan om een geschikte plek te vinden. Deze locaties zijn in de Koepoortstraat nabij het stadhuis en in de Korte Koepoortstraat.