Blog: Investeer in echte banen hier in Doesburg (2)

Het gemeentelijk minimabeleid is wettelijk teruggebracht tot de groep burgers die moeten leven van maximaal 110 procent van het sociaal minimum. Dit heeft onder meer gevolgen op het aantal huishoudens dat een beroep kan doen op de langdurigheidtoeslag. Gemeente kan automatisch kwijtschelding van lokale heffingen geven, Doesburg doet dit niet.

 

Bij een weigeraar van een huisbezoek wordt er een diepgaand onderzoek ingesteld, dit met de mogelijke consequentie dat de uitkeringsaanvraag wordt afgewezen ofwel de uitkering wordt beëindigd in Doesburg. 2014 Zal nog meer dan voorheen het jaar zijn waar de tegenstellingen tussen rijk en arm steeds groter worden, wat zich nu al uit in voedselbanken, schuldhulpverlening en verlies van koopkracht.

 

• Gemeenten krijgen tot 2015 honderd miljoen euro extra om de armoede te bestrijden. Laat de mensen die leven aan de armoedegrens niet in de kou staan. Dat zijn lang niet alleen mensen met een uitkering, maar ook mensen met een laagbetaalde baan, flexwerkers en zelfstandigen zonder personeel. Zorg dat ook deze groepen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

 

• Geef binnen maximaal vier weken uitsluitsel op uitkeringsaanvragen. Als aanvragers toch langer moeten wachten, moet de gemeente ze actief wijzen op het recht op een voorschot.

 

• Heb oog voor de opeenstapeling van financiële maatregelen. Ontzie mensen met een laag inkomen bij het heffen van eigen bijdragen. Informeer burgers over hun recht op minimavoorzieningen, zoals bijzondere bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

 

• Behandel mensen met een uitkering met respect en niet als onwillige fraudeurs. Iedereen kan te maken krijgen met niets ontziende armoede.

 

Hoe gaat de gemeente invulling geven aan de tegenprestatie /werken met behoud van uitkering? Gemeenten hebben de keuze vrijheid om zelf te beslissen of ze de bepaling uit zullen voeren of niet. En hoe gaat men verdringing tegen? Grenzen scherp op verdringing!

 

Laat vrijwilligerswerk ook echt vrijwilligerswerk zijn en geen tegenprestatie. Veel organisaties zitten alleen te wachten op gemotiveerde mensen en niet op mensen die verplicht iets moeten doen. Dit gaat averechts werken. Zij vragen zich af waarom ze mensen zouden moeten aannemen die worden gestuurd door de sociale dienst. Geef vrijwilligers een waardering en perspectief op mogelijk betaalde arbeid om zo uit de bijstand te kunnen komen.

 

Tegenprestatie dient volgens de memorie van toelichting te bestaan uit onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteiten, die geen verdringend effect mogen hebben op reguliere arbeidsactiviteiten, uit kamerstukken blijkt verder dat het om additionele, niet reguliere werkzaamheden dient te gaan. Vrijwilligerswerk is in principe geen tegenprestatie, zo heeft de minister in antwoord op Kamervragen aangegeven. Werkzaamheden mogen bestaande re‐integratieverplichtingen niet in de weg staan of op een andere manier een belemmering vormen voor de arbeidsinschakeling.

 

Kwetsbare mensen moeten een begeleiding kunnen blijven houden om zich beter te kunnen handhaven en een eigen onderhoud te kunnen voorzien.

 

Doorslaan naar repressiviteit bij het dwingend opleggen van een tegenprestatie dient te worden vermeden.

 

Tegenprestatie een hesje te laten dragen waardoor ze herkenbaar zijn als iemand die iets terugdoet voor de maatschappij. Maar dan wordt het verschil met het uitvoeren van taakstraffen waar de uitvoerders vaak ook oranje hesjes dragen ook moeilijker te maken. Als allebei feitelijk het uitvoeren van hetzelfde soort werk inhoud vervaagt makkelijk het onderscheid.( ORANJE HESJES LEIDEN TOT STIGMATISERING)

 

Ten slotte leert de geschiedenis, dat er voorzichtigheid geboden is wanneer de overheid doormiddel van dwang burgers bepaald gedrag probeert te laten vertonen. We hoeven hiervoor maar terug te gaan tot het midden van de vorige eeuw om te zien hoe ondanks goede bedoelingen dit in het verleden bij de werkverschaffing of heropvoedingskampen tot aanzienlijke excessen heeft geleid. Werken die zijn gedaan hebben nut gehad en daar profiteren we nu nog van, maar is inhumaan en dus onmenselijk.

 

 

Frans van der KrulFNV lokaal Doesburg gaat in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 een aantal blogs schrijven op DoesburgDirect.nl. De eerste 3 blogs gaan over investeren in echte banen, het stoppen van de aanval op de minima en het waarborgen van de kwaliteit in de zorg. In het laatste blog toetst FNV lokaal Doesburg de verkiezingsprogramma’s van de partijen op de bovengenoemde punten. De blogs worden geschreven door Frans van der FNV-bestuurder Frans van der Krul.

1 reactie

  1. Remco Meeder

    “Oranje hesjes leiden tot stigmatisering”

    Wel eens van veiligheid gehoord? Als ik langs de kant van de weg zou werken zou ik ook een oranje hesje aan doen omdat je zo beter zichtbaar bent voor het verkeer.
    Of wil je een verschil waarbij de opzichter een geel hesje aan heeft en het werkvolk een oranje? Of andersom zoals bij het spoor waarbij het werkvolk een geel hesje moet dragen en de veiligheidsman een oranje hesje aan moet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑