Wilbert Berendsen zal het tweede beiaardconcert dat in samenwerking met de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort dat vanaf de Martinitoren in Doesburg zal klinken verzorgen. Het baiaardconcert vindt plaats op zaterdag 27 september van 14.00 tot 15.00 uur. Tijdens het concert klinkt muziek die Wilbert Berendsen heeft uitgezocht. Daarbij klinken ook drie improvisaties van hem op liederen uit het nieuwe Liedboek ter gelegenheid de afsluiting van deze Week van de Vrede. Een mooi en afwisselend programma, voor iedereen die het centrum van Doesbrug bezoekt.

 

Wilbert Berendsen is geen onbekende in Doesburg want hij is de cantor-organist van de Martinikerk. Wat vaker het geval is, dat de organist van een kerk als musicus ook geïnteresseerd raakt in het carillon van die kerk. Wilbert Berendsen is bij de Nederlandse Beiaardschool (NBA, onderdeel van het conservatorium Utrecht) te Amersfoort in opleiding om ook het vakdiploma van beiaardier te behalen. Zijn docent is de Doesburgse stadsbeiaardier Frans Haagen, die als hoofdvakdocent en leidinggevende aan de NBA verbonden is.

 

Wilbert Berendsen (1971) ontving zijn eerste orgellessen in 1985 van Nico Verrips te Meppel. Een jaar later won hij de tweede prijs tijdens het orgelconcours voor amateurs te Meppel. Hij behaalde zijn diploma Docerend Musicus Orgel en Kerkmuziek in 1994 en Uitvoerend Musicus Orgel in 1997 na een studie bij Hans van Nieuwkoop aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.

 

In 2001 voltooide hij een studie Koordirectie bij De Lindenberg in Nijmegen. Van 2001 tot en met 2004 volgde hij zanglessen bij Lida Dekkers. In 2007 was hij finalist van het Nationaal Improvisatieconcours in het Orgelpark in Amsterdam en in 2008 nam hij deel aan het Internationaal Orgelimprovisatie-concours in Haarlem.

 

Berendsen is cantor-organist van de Martinikerk te Doesburg, de Lambertikerk te Zelhem, docent aan de Muziekschool Doetinchem en aan de opleiding Kerkmuziek van de PKN te Doesburg. Hij geeft regelmatig concerten in Nederland en trad ook op in Duitsland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Tsjechië en Spanje. Daarnaast is hij een veelgevraagd begeleider en continuospeler.Inmiddels studeert hij sinds een paar jaar aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort.

 Programma

*Geert D’hollander                     – Four Flourishes (2008)

(* – 1965)                                     Festive – Serene – Lively and gay – Exalted

* Johann Sebastian Bach          – Suite voor violoncello solo in C;  BWV 1009 (bew. Henk Verhoef)

(1685-1750)                                 Prélude, Allemande, Courante, Sarabande, Bouree I & I,  Gigue

* Johann Ludwig Krebs              – Preludio (bewer. Staf Nees)

(1713-1780)

* Wilbert Berendsen                   – Improvisaties over drie liederen uit het Nieuwe Liedboek

(*1971)                                        (t.g.v. het einde van de Week van de Vrede)

– lied 1013 “Als alle mensen vogels dromen”

– lied 1009 “Da pacem, Domine”

– lied 416 “God be with you till we meet again”

* John Lennon                         – Imagine, bewerking en improvisatie: Wilbert Berendsen

(1940-1980)

wilbert