Vanuit de Taalwerkplaats van de Buurtacademie Doesburg wordt maandelijks “De Creatieve Schrijftafel” georganiseerd. Het gaat om een groepsactiviteit waar taalliefhebbers op ongedwongen wijze bij elkaar komen en creatief aan de slag gaan met lezen en schrijven.

 

Aan “De Creatieve Schrijftafel” kan iedereen deelnemen, jong en oud. Het gaat niet om mooi of foutloos schrijven, maar om te ervaren wat er al schrijvend allemaal kan ontstaan. Ervaring met schrijven is niet nodig. Het streven is dat de deelnemers elkaar vanuit ieders persoonlijke achtergronden inspireren.

 

“De Creatieve Schrijftafel” wordt begeleid door Marjolein Bulten, één van de vrijwilligers van de Taalwerkplaats binnen de Buurtacademie Doesburg. Zij brengt het creatieve proces op gang door het geven van (korte) schrijfopdrachten. Vervolgens gaan de deelnemers onderzoeken en uitwisselen wat ze – wellicht tot hun eigen verrassing – zoal kunnen op creatief taalgebied.

 

“De Creatieve Schrijftafel” wordt gehouden op donderdag, 6 februari a.s. in het gebouw van de Buurtacademie Doesburg, De Linie 4, tegenover de apotheek en duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur.  Inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur. Er kunnen maximaal 10 personen meedoen. Deelname kost 2 euro inclusief koffie/thee.  Men dient zelf pen en papier mee te brengen. Om teleurstelling te voorkomen is aanmelding vooraf aan te bevelen.

 

Voor opgave en/of eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Bulten,  decreatieveschrijftafel@gmail.com, 0313 – 438 772 of 06 – 20 314 313.