Vanuit de Taalwerkplaats binnen de Buurtacademie Doesburg wordt voor het derde jaar maandelijks een Creatieve Schrijftafel gehouden. Het gaat om een groepsactiviteit waar taalliefhebbers op ongedwongen wijze bij elkaar komen om te spelen met taal. Op donderdag 8 januari gaat de Creatieve Schrijftafel weer van start. De Creatieve Schrijftafel vindt plaats in het het gebouw van de Buurtacademie Doesburg / Bibliotheek West-Achterhoek, De Linie 4 (tegenover de apotheek).

 

Aan “De Creatieve Schrijftafel” kan iedereen deelnemen, jong en oud. Het gaat niet om mooi of foutloos schrijven, maar om te ervaren wat er al schrijvend allemaal kan ontstaan. Ervaring met schrijven is niet nodig. Het streven is dat de deelnemers elkaar vanuit ieders persoonlijke achtergronden inspireren.

 

“De Creatieve Schrijftafel” zal worden begeleid door Marjolein (of Mei) Bulten, één van de vrijwilligers van de Taalwerkplaats/Buurtacademie Doesburg. Zij brengt het creatieve proces op gang door het geven van (korte) schrijfopdrachten. Vervolgens gaan de deelnemers onderzoeken en uitwisselen wat ze – wellicht tot hun eigen verrassing – zoal kunnen op creatief taalgebied.

 

Inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur zodat om 19.30 uur gestart kan worden (duur ca. 2 uur). De maximale groepsgrootte is 10 personen. Om teleurstelling te voorkomen is aanmelding vooraf aan te bevelen. De bijdrage is 2 euro per persoon, inclusief koffie/thee. Men dient zelf pen en papier mee te brengen.

 

Voor opgave en/of eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Bulten, decreatieveschrijftafel@gmail.com, 0313 – 438 772 of 06 – 20 314 313.