Deepwater energy is uitgekozen om de concretiseringsfase te doorlopen voor de bouw van een waterkrachtcentrale in Doesburg. Vier andere bedrijven zijn afgevallen.

 

Een Beoordelingscommissie van het waterschap, met 1 vertegenwoordiger van de gemeente Doesburg, heeft aan de hand van de kwalitatieve criteria zoals verdienmodel, prestatieonderbouwing en risico- en kansendossier de economisch meest voordelige inschrijving bepaald.

 

Het beoordelingsteam is tot de conclusie gekomen dat Deepwater energy uiteindelijk de hoogste kwaliteitswaarde heeft gescoord en zal nu worden uitgenodigd om de concretiseringsfase te doorlopen. Deepwater energy heeft volgens het beoordelingsteam duidelijk laten blijken de projectdoelstellingen te doorgronden en te tonen over bevlogenheid en commitment. Het verdienmodel lijkt realistisch en haalbaar.

 

In de concretiseringsfase is de inschrijver verantwoordelijk om zijn plan verder uit te werken en te komen met een voorstel voor de overeenkomst. Voor de duur van de concretiseringsfase staat een termijn van 2 maanden. Na de concretiseringsfase zal de overeenkomst voor het gunningsbesluit aan het bestuur voorgelegd worden.

 

In Doesburg wordt al langer gesproken over de bouw van een waterkrachtcentrale. De eerste aanzet hiervoor werd jaren geleden gegeven door GroenLinks, die zich sterk maakt voor deze vorm van het opwekken van duurzame energie.