Wat is jouw persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Zijn er eigenlijk twee. Allereerst de oprichting van een Startgemeenschap op gebied van Waterpolo met ZV de Spreng uit Brummen/Eerbeek op 1 augustus. Aan het einde van de competitie 2012/2013 samen met de voorzitter van ZV de Spreng tot de conclusie gekomen dat een oprichting van een startgemeenschap absolute noodzaak is voor het voortbestaan van het waterpolo in alle leeftijdscategorieën betreft zodat we dit bij beide moederverenigingen kunnen blijven aanbieden.

 

Het tijdsbestek tot de oprichting was kort, het was zogezegd al “5 voor 12” geweest, maar het is ons toch gelukt. Hulde aan de BHC Waterpolo welke dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Kijken we nu hoe het allemaal loopt dit seizoen, dat kan ik voluit zeggen dat elke geïnvesteerde minuut het waard is geweest en dat dit hoop geeft voor de toekomst.

 

Tweede is de mooie nieuwe uitdaging die kon aangaan bij Innovam in Nieuwegein. Ik werk al een aantal jaren bij een zelfstandige afsplitsing hiervan, genaamd IBKI, nu kon ik ook voor Innovam als kwaliteit coördinator op gebied van ISO-certificering aan de bak. En dat je dit dan ook automatisch bent voor de werkgever waar bij je nu werkt spreekt voor zich. Uitdagende job, welke ik na de overdracht al aan het invullen ben voor 2014.

 

Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van 2013?
Eigenlijk moest ik hiervoor wachten tot het einde van het jaar. Want Koninklijke Rotra mag uiteindelijk gaan starten van met de aanleg van een eigen laad- en loswal. Een beslissing die goed is voor de naamsbekendheid van Doesburg. Ik heb een zwak voor dit bedrijf, waarschijnlijk omdat mijn overbuurman vroeger ook al voor Rotra (toen nog Roelofsen) reed.

 

In de afgelopen jaren heb ik het bedrijf zien expanderen tot wat het nu is en winnen ze, tussen de bedrijven door, in 2013 ook nog even de prestigieuze ondernemersprijs Entrepreneur Of The Year. De uitspraak “crisis is kansen zien en kansen pakken” is onlosmakelijk verbonden met de geestdrift van deze jonge ondernemers.

 

Welk rapportcijfer geef je Doesburg het afgelopen jaar en waarom?
Beetje hetzelfde als vorig jaar 7+. Ben niet 100 procent tevreden, maar ook niet zo ontevreden dat dit cijfer lager of zelfs onvoldoende zou moeten zijn. Waar ik het meest ontevreden over ben is de “ambtelijke stroperigheid” waarmee alles verloopt en wordt besloten en hoe gemakkelijk, in het verleden gemaakte afspraken hierover, worden teruggedraaid.

 

De soap rond het doortrekken van de geluidswal en de evaluatie van het afvalbeleid liggen en mij hierover nog vers in het geheugen. Met name bij het laatste onderwerp gaan mijn nekharen overeind staan, bij de zinloze gevoerde discussie over de continuering van het blijven kunnen aanbieden van plastic bij de stadswerf.

 

Welke droom wil je komend jaar verwezenlijken?
Met mijn gezin op vakantie in het buitenland. Niet met de auto of boot maar met het vliegtuig. Ze zijn inmiddels zo groot dat ik ze die ervaring ook wil laten meemaken.

 

Welke klusje of activiteit zou jij zelf willen doen om Doesburg volgend jaar nog mooier te maken?
Lastige vraag aangezien ik als voorzitter van DWV Doesburg en vertegenwoordiger in de SSD, altijd bezig ben met diverse activiteiten voor Doesburg. Wel zou ik me 100 procent er voor in willen zetten dat de Nieuwjaarsduik in 2015 weer terugkeert op de agenda. Momenteel beraadt de SSD zich of zij de handschoen hiervoor willen oppakken en het “één daags spektakelstuk” van de initiatiefnemer van het eerste uur, Paul Hamer, willen voortzetten

 

Tot slot nog een geheimtip. Wat moeten we volgens jou in Doesburg absoluut bekijken komend jaar, en waarom?
In de avondzon zittend op het terras van Hotel Doesburg, eventueel nippend aan een alcoholische versnapering, of gewoon aan de koffie of thee, uitkijkend over de rivier de IJssel en met volle teugen genieten van het uitzicht.

Andre Vreman