Burgemeester Kees Luesink van Doesburg en burgemeester Arno Gerritsen van Zutphen hebben maandagmiddag hun handtekening gezet onder een samenwerkingsverband op het gebied van kennis delen bij gemeentelijke monumenten. Zutphen ondersteunt Doesburg de komende drie jaar bij het actualiseren en opstellen van een lijst met monumentale panden in Doesburg.


Doesburg en Zutphen werken al enkele jaren samen op het gebied van archeologische monumentenzorg. Die samenwerking wordt nu uitgebreid. Doesburg wil het monumentenbeleid intensiveren en de lijst met gemeentelijke monumenten actualiseren. Zutphen heeft de vereiste kennis en ervaring voor deze taken.


Een intensere samenwerking met Doesburg past voor Zutphen perfect binnen de regionaliseringgedachte. Mede hierdoor is tot een verdere samenwerking besloten. Drie jaar lang zal de bouwhistoricus van Zutphen een dag in de week werken voor Doesburg.


Doesburg gaat werken met een lijst van 260 panden. Die worden de komende jaren gescreend. De screening kan van start gaan wanneer er akkoord is van het college.


Het is de bedoeling om in april te starten met het bezoeken van de kandidaat gebouwen. Bij de screening wordt gelet op architectuur, cultuur historische waarde en stedenbouwkundige waarde. Het gaat dus niet alleen om de gevel, maar juist om de inhoud van de panden. Verwacht wordt dat er tussen de 150 en 180 objecten overblijven om de status van gemeentelijk monumentaal pand te krijgen.


De mogelijkheid bestaat dat de panden die over drie jaar zijn geselecteerd een keurmerk of schild krijgen. Hierover moet nog worden gesproken. ‘Eerst maar eens starten met het project’, aldus burgemeester Kees Luesink.


Luesink roemde maandagmiddag de samenwerking met Zutphen op archeologisch gebied de afgelopen drie jaar. ‘Doesburg heeft van Zutphen geprofiteerd. Zutphen loopt een stuk voorop op het gebied van archeologische dienstverlening’.


Burgemeester Gerritsen van Zutphen kijkt uit naar de samenwerking met Doesburg. ‘Wij houden van Doesburg. Er zijn banden en overeenkomsten. Denk aan de ligging aan de IJssel en het scharnierpunt naar Achterhoek en het stedelijk gebied Arnhem-Nijmegen’.


‘Wij gaan kennis delen en onze medewerkers kunnen hun kennis meer ruimte bieden’, aldus Gerritsen. ‘Delen is in dit geval optellen. Wij zijn heel content met deze samenwerking’.