De leerlingen van openbare basisschool De Wetelaar in Doesburg nodigen opa’s, oma’s en andere belangstellende uit om op woensdag 20 maart tijdens het Nationale Daltondag langs te komen op school. Deze dag staat in het teken van de opa’s en oma’s. Zij zijn die dag vanaf 11.00 uur te gast op de school en worden bijgepraat over het onderwijs op de Daltonschool van hun kleinkinderen. Zo krijgen ze een presentatie over de Dalton werkwijze en daarna kunnen ze een kijkje nemen in de klassen en met eigen ogen zien hoe daar gewerkt wordt. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.

 

Daltononderwijs is een uitstekende voorbereiding op de toekomst, zo meldt de school. In de maatschappij van morgen zijn samenwerking, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid belangrijke voorwaarden om te kunnen omgaan met vrijheid. Op Daltonscholen leren leerlingen hoe zij vrijheid moeten hanteren. Dat betekent dat ze ook leren dat er grenzen zijn.

 

Op school werken leraren en leerlingen met elkaar samen op basis van vertrouwen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het leerproces van de leerling. Op de school is een leerlingenraad ingesteld. De leden van de raad zijn gekozen door de leerlingen van hun eigen groep. Het gaat hierbij om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. Er hangt een ideeënbus, waarin leerlingen van de school hun ideeën kunnen stoppen. Deze ideeën worden in de vergadering besproken.

 

De Wetelaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Frans Schilderman