Er is nog geen concrete planning voor de bouw van ‘t Lint, een deelgebied op Beinum West waar woningen voor gepland staan. Dat laat de gemeente weten. Intussen wordt hard gewerkt aan de bouw en de oplevering van woningen op Aan de Brink en Op ‘t Veld, twee andere nieuwe delen van Beinum West.


‘We zijn druk bezig met het opleveren van de woningen in de huidige fase, het woonrijp maken en de realisatie van de ontsluiting. Hierna pakken we de voorbereidingen van deelgebied ‘t Lint op en kunnen we iets gaan zeggen over de hierbij behorende planning’, aldus André Putker, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente Doesburg.


Intussen is de Breedestraat weer vrijgegeven. Afgelopen weken werd hard gewerkt om de ontsluiting van Beinum West te realiseren, waarbij een nieuwe weg moet uitkomen op de Breedestraat. Daardoor was de Breedestraat tijdelijk dicht. Volgens de nieuwsbrief van de gemeente uit oktober moet de definitieve ontsluiting van Beinum West, genaamd De Strijp, eind december gereed zijn.


De gemeente verwacht verder in maart 2012 de inrichting van de openbare ruimte voor deelgebied Op ’t Veld gereed te hebben. Een maand later start naar verwachting de inrichting van de openbare ruimte voor deelgebeid Aan de Brink. In juni 2012 staat het inrichten van openbare ruimte deelgebied Aan de Brink op de planning gereed te zijn.