DoesburgDirect.nl vroeg de politieke partijen in Doesburg naar wat hun belangrijkste item voor het komend jaar wordt. In een serie publiceren we dagelijks hun speerpunt(en) voor 2011. In volgorde van binnenkomst vandaag de vooruitblik van GroenLinks Doesburg.


Kees van Immerzeel van GroenLinks Doesburg:


‘In de gemeente Doesburg is een heel scala aan onderwerpen aan de orde. Het is dan ook lastig om daaruit één onderwerp te kiezen dat GroenLinks zal ‘behandelen’. Ik noem daarom alleen de onderwerpen waarop we van plan zijn het voortouw te nemen:

  • Realisering van zoveel mogelijk ideeën en suggesties uit het rapport ‘Toerisme en recreatie in Doesburg’ van GroenLinks.

  • Opstellen van een nieuw rapport ‘Duurzaam Doesburg’. Dit rapport moet een lange termijn visie geven op duurzaamheid in Doesburg. Verder moeten er doelen zijn opgenomen die bijdragen aan realisering van de visie. Nadat de visie door de raad is vastgesteld, zal B&W worden gevraagd deze doelen uit te werken in concrete maatregelen.

  • De inspanningen van GroenLinks Doesburg om in Doesburg een waterkrachtcentrale te realiseren gaan onverminderd door, ook in het komende jaar. We voorzien in dit kader onder andere de presentatie van de eindrapportage van AgentschapNL met betrekking tot de haalbaarheid van de waterkrachtcentrale.


Zie ook:
Politiek Speerpunt (1): Stadspartij Doesburg