De SP in Doesburg vindt dat de instanties beter hun best moeten doen voor de bewoners van seniorencomplex Maartenshof aan de Kloosterstraat. Het persoonlijk alarmeringssysteem moet worden hersteld, de thuiszorg moet op peil blijven, er is behoefte aan betaalbare activiteiten en een huismeester of buurtconciërge zou erg welkom zijn. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek van de SP in Doesburg naar de kwaliteit van wonen en zorg op Maartenshof.


Het onderzoek werd gehouden, naar aanleiding van klachten die bij de partijafdeling binnenkwamen. De bewoners van de 41 appartementen werden persoonlijk bezocht om een gesprek en om een enquête af te nemen. De rapportage is te lezen op de lokale website van de SP.


SP-bestuurslid Alexander van Hattum over de aanbevelingen in het rapport: ‘Als we willen dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, dan moet goed rekening gehouden worden met wat ze nodig hebben en moet er beter samengewerkt worden door de organisaties. We doen een aantal duidelijke aanbevelingen richting zorginstelling Attent, woningcorporatie Woonservice IJsselland en naar de gemeente Doesburg. We zullen erop toezien dat er ook iets mee gaat gebeuren’.


Veel bewoners betreuren het verdwijnen van het persoonlijk alarmeringssysteem, enkele maanden geleden, zonder overleg, zo laat SP Doesburg weten. Vroeger kon daarmee een verzorgster van het naburige huize Sint Elisabeth worden opgeroepen, nu moeten mensen 112 bellen als er iets mis gaat. De SP dringt erop aan dat er een goedkoop abonnement voor personenalarmering komt, zodat iedereen mee kan doen.


De bewoners bleken volgens het rapport veelal tevreden over het wonen, willen wel aandacht voor ramen zemen, voor een schone buitenruimte en voor goed bijgehouden groen. Er zou volgens de SP een huismeester of buurtconciërge kunnen komen die zorg heeft voor de leefomgeving, die contacten onderhoudt met bewoners, die klein onderhoud en klusjes doet en die sneeuw ruimt in de winter. ‘Mogelijk kunnen vrijwilligers van de buurtacademie op de Linie iets betekenen’, aldus van Hattum.


Het cijfer dat de bewoners gemiddeld gaven voor de thuiszorg is een 8. Geconstateerd wordt dat er volgens het rapport hard gewerkt wordt door de thuiszorgmedewerkers. Er zijn verschillende thuiszorgaanbieders actief.


Van Hattum over de thuiszorg: ‘Thuiszorg omvat veel meer dan schoonmaak. De mensen hebben behoefte aan allerlei hulp en ondersteuning. En er moet ook tijd zijn om een bakkie te doen en te kijken of het goed gaat met de klant.


Een deel van de bewoners doet mee met activiteiten in Sint Elisabeth en dat moet zo kunnen blijven, laat SP weten in een persbericht. SP: ‘Beeld is dat het allemaal duurder is geworden en dat sommige mensen daarom minder vaak meedoen. De sfeer lijkt momenteel onder druk te staan en het is van belang dat professionals en vrijwilligers optimaal kunnen blijven werken aan het welzijn van de bewoners’.